Βάζουμε τάξη στα αυθαίρετα κτίρια των Καταστημάτων Κράτησης – Συστήνεται Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Category: Νέα
26 από τα 34 Καταστήματα Κράτησης ήταν… αυθαίρετες κατασκευές. Δηλαδή δεν είχαν οικοδομικές άδειες και δεν μπορούσαν να γίνουν τεχνικές εργασίες για τη βελτίωση των υποδομών τους.
Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής κινήθηκε άμεσα για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτιρίων των φυλακών. Συγκροτούμε για πρώτη φορά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ώστε να μπορούμε άμεσα να λύνουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν στα Καταστήματα Κράτησης.
Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ στα Νέα της Πέμπτης.