Γιατί κινδυνεύει με φιάσκο ο εξωδικαστικός μηχανισμός.

Category: Αρθρογραφία, Νέα

Το άρθρο της Σοφίας Νικολάου στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ του Σαββάτου 22-04-2017 με τίτλο “Γιατί κινδυνεύει με φιάσκο ο εξωδικαστικός μηχανισμός”.

Το νέο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπό τον τίτλο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων», φαντάζει ένας «νέος Νόμος Κατσέλη». Από την μία πλευρά, ο παραλληλισμός αυτός σίγουρα ενδέχεται να προσφέρει μία ανάσα αισιοδοξίας στους χειμαζόμενους έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι πιστεύουν πως θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους τόσο προς το Δημόσιο, όσο και προς τις Τράπεζες.

Παρ’ ό,τι, όμως, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, εν τούτοις ελλοχεύουν κίνδυνοι, που, αν δεν αντιμετωπιστούν νωρίς, υφίσταται ο κίνδυνος ο παραλληλισμός με τον «Νόμο Κατσέλη» να αφορά αποκλειστικά και μόνο την εμπλοκή χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων στα Δικαστήρια της Χώρας. Κι ενώ ενδεχομένως αυτό για κάποιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να θεωρείται ευεργετικό, καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καταβάλλει ένα μικρό αντίτιμο, για τον επιχειρηματία, όμως, που επιθυμεί διακαώς να αναπτύξει την επιχειρηματική του δράση και να της προσδώσει μία νέα πνοή, η δικαστική ή γραφειοκρατική κωλυσιεργία μάλλον περισσότερα προβλήματα θα του δημιουργήσει, παρά θα του λύσει.

Πρώτον, γίνεται λόγος στον Νόμο για ένα ηλεκτρονικό σύστημα (Άρθρο 16: «Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών»), διά του οποίου θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων. Το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι αυτό το σύστημα δεν έχει ακόμη ετοιμαστεί (!) Συνεπώς, αν όντως πραγματοποιηθούν οι διά υπουργικού στόματος προβλέψεις περί υπαγωγής 400.000 επιχειρήσεων, είναι δεδομένο ότι το ανέτοιμο αυτό σύστημα θα αντιμετωπίσει προβλήματα από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του. Η προθεσμία τριών μηνών που τάσσει ο Νόμος για την προετοιμασία (επί της ουσίας τη δημιουργία του), δεν φαίνεται αρκετός για ένα τέτοιο τιτάνιο εγχείρημα.

Δεύτερον, διά του Νόμου αυτού, δίδεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, με οφειλές άνω των 20.000 ευρώ να ενταχθούν στις ευνοϊκές του διατάξεις. Παρ’ ό,τι αυτό φαντάζει ιδανικό – να δύναται, δηλαδή, ακόμα και ο μικροεπιχειρηματίας να ενταχθεί, ήδη στην αγορά εκφράζεται ο φόβος ένας τεράστιος και μη διαχειρίσιμος όγκος επιχειρήσεων να επιθυμεί να ενταχθεί, αδρανοποιώντας, λόγω και της ανετοιμότητας του συστήματος, κάθε προσπάθεια επίτευξης του βασικού σκοπού του σχεδίου νόμου που είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η δυνατότητα, δε, υπαγωγής ακόμα και των προσωπικών δανείων των επιχειρηματιών, διευρύνει σε τέτοιο βαθμό τη βάση των αιτούντων, που καθίσταται δεδομένη η εμφάνιση σημαντικών προβλημάτων. Σε γενικές γραμμές, αυτή η θεμιτή αλλά μάλλον επικίνδυνη- για τα δεδομένα της διοίκησης – διεύρυνση, μάλλον θα δοκιμάσει τις αντοχές ενός ολόκληρου τραπεζικού συστήματος, αλλά και του ίδιου του Δημοσίου.

Τρίτον, οι προβλεπόμενοι συντονιστές (320 για όλη την Ελλάδα) και ο υψηλός αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών (25 έγγραφα μόνο για την υποβολή της αίτησης) είναι δύο ανασταλτικοί παράγοντες, όχι για τον αριθμό των αιτούντων (αυτός σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι μεγάλος), αλλά για την τελική επιτυχία ενός ακόμη γραφειοκρατικού και πολυδαίδαλου μηχανισμού.

Τέταρτον, καθώς η λογική του Νόμου είναι η στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων, εισάγεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας το θετικό του ισοζυγίου σε μία εκ των τριών τελευταίων φορολογικών χρήσεων. Με δεδομένη την μη υποβολή μέχρι τούδε των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016, είναι δεδομένο πως θα ασκηθούν πιέσεις προς λογιστές – ελεγκτές των εταιρειών να «εξωραΐσουν» την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να ενταχθούν στον Νόμο, αλλά διαστρεβλώνοντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική πραγματικότητα.

Πέμπτον, παρ’ ό,τι δεσμεύτηκε προς την κατεύθυνση αυτή ο αρμόδιος Υπουργός, είναι δεδομένο πως, αν δεν ψηφισθεί διάταξη «ασυλίας» τραπεζικών στελεχών και δημοσίων υπαλλήλων, που θα συμμετέχουν στη «διαπραγμάτευση», ουδείς θα παίρνει το ρίσκο να συμφωνεί σε «κούρεμα χρέους» οφειλέτη, καθιστώντας, με τον τρόπο αυτό ανεφάρμοστο στην πράξη και ανεπιτυχή τον Νόμο. Ακόμα όμως κι αν αυτή ψηφισθεί, είναι αμφίβολο κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί θα αποδέχονται λύσεις που θα αποστερούν από τους φορείς που εκπροσωπούν σημαντικότατων εσόδων.

Έκτον, απορία προκαλεί το γεγονός πως και πάλι απαιτείται δικαστική απόφαση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθιστώντας, με τον τρόπο αυτό άνευ αντικειμένου τον ίδιο τον τίτλο του Νόμου («εξωδικαστικός») και καθιστώντας σαφή τον φόβο που αναφέραμε στον πρόλογο του παρόντος, ο παραλληλισμός με τον Νόμο Κατσέλη να αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκκρεμοδικία χιλιάδων υποθέσεων.

Σε γενικές γραμμές, παρ’ ό,τι η φιλοσοφία του Νόμου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να δοθούν λύσεις προ της ψήφισής του, σε ορισμένα τεχνικά ζητήματα που προαναφέραμε, ώστε να μην «κωλύσει» ο Νόμος σε τεχνικές λεπτομέρειες. Επιτέλους, όμως, πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις που δεν θα διευκολύνουν απλά την αποπληρωμή οφειλών, αλλά θα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πληρώνουν τις οφειλές τους! Αυτή η πολύπαθη «ανάπτυξη», κενό γράμμα και με αυτόν τον Νόμο.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη σελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Παρατηρήσεις: Δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί, αλλά η Διοίκηση δίνει προθεσμία τριών μηνών στον εαυτό της! Δυνατότητα υποβολής αίτησης μέχρι τις 31/12/2018.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή από συγκεκριμένο κατάλογο διαμεσολαβητών που θα έχει ήδη καταρτιστεί.

Παρατηρήσεις: Ο αριθμός 320 – και μάλιστα γεωγραφικά κατανεμημένος – φαντάζει ήδη μικρός, αν υποθέσουμε πως πράγματι θα ζητήσουν να ενταχθούν περί τις 400.000 επιχειρήσεις.

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Υποβολή προτάσεων. Συνάντηση αιτούντα, πιστωτών και συντονιστή και υποβολή οριστικής πρότασης.

Παρατηρήσεις: Αρκεί το 60% των πιστωτών (στην αναλογία του χρέους) να συμφωνήσει σε μία πρόταση.

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Συμφωνία και ρύθμιση.

Παρατηρήσεις: Περιθώριο για ενστάσεις σε όσους δεν συμμετείχαν.

ΒΗΜΑ ΕΚΤΟ: Δικαστική απόφαση.

Παρατηρήσεις: Εξετάζονται όλα τα ζητήματα, γεγονός που καθιστά δυσκίνητο τον μηχανισμό. Δυνατότητα έφεσης μόνο στον αιτούντα σε περίπτωση απόρριψης.

Σοφία Χ. Νικολάου
Δικηγόρος

Πηγή: Ημερησία