Η κυβέρνηση έβαλε σε κίνδυνο ακόμα και την πληρωμή των συμβασιούχων.

Category: Αρθρογραφία, Νέα

Το άρθρο της Σοφίας Νικολάου στο www.marketnews.gr με τίτλο: “Η κυβέρνηση έβαλε σε κίνδυνο ακόμα και την πληρωμή των συμβασιούχων”.

 

Tα πράγματα είναι σαφή: Με βάση την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι των Δήμων δεν μπορούν να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους. Και σαν μην έφτανε αυτό, οι χειρισμοί της κυβέρνησης απειλούν ακόμα και την ίδια την πληρωμή των ανθρώπων αυτών, όχι για το μέλλον (που είναι το προφανές), αλλά και για εργασία που έχουν ήδη παράσχει, καθώς, το ανώτατο Δικαστήριο δεν έκρινε απλά αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεών τους, αλλά «γύρισε πίσω» και το χρηματικό ένταλμα πληρωμής τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα πρακτικά της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαΐου 2017, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 16 Ιουνίου και ουσιαστικά αποτέλεσαν την απαρχή των κινητοποιήσεων των συμβασιούχων, κρίνεται ομόφωνα ότι οι παρατάσεις των συμβάσεων (άρθρο 16 του νόμου 4429/2016) είναι αντίθετες στις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος και στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 164/2004. Κρίνεται επίσης, αλλά όχι ομόφωνα, ως αντισυνταγματική (αντίθετη στο άρθρο 98 του Συντάγματος) και η ρύθμιση του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 για την πληρωμή των συμβασιούχων.

Η εν λόγω απόφαση, βέβαια, περιέχει μία ισχυρή μειοψηφία, σύμφωνα με την οποία, με βάση διατάξεις (άρθρο 7) του ΠΔ 164/2004 (Παυλόπουλου), οι εν λόγω συμβασιούχοι, όχι μόνο πρέπει να πληρωθούν για τη μέχρι τώρα παρασχεθείσα εργασία τους, αλλά και να παραμείνουν στις θέσεις τους έως τη συμπλήρωση 24μηνου, «προκειμένου να αποτραπεί η σε βάρος των φορέων και των εργαζόμενων αιφνίδια ανατροπή της κατάστασης, ενόψει των προεκτεθεισών αρχών, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση. Η ίδια μειοψηφούσα άποψη θεωρεί πως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να χορηγηθεί εύλογο χρονικό διάστημα στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, το αρμόδιο Κλιμάκιο θα αποφανθεί για την πληρωμή ή μη του εν λόγω χρηματικού εντάλματος. Υπάρχει η πιθανότητα το Κλιμάκιο αυτό να πληρώσει το ένταλμα, καταλογίζοντας συγγνωστή πλάνη στους Δήμους, καθώς αυτοί, εφήρμοσαν τυπικό νόμο προκειμένου να ζητήσουν την πληρωμή των συμβασιούχων και ουσιαστικά «δεν φταίνε».

Ακόμα, όμως και αρνητική να είναι η απόφαση για την πληρωμή των συμβασιούχων, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα μονιμοποίησης που επιθυμούν οι ίδιοι, δεν φαίνεται με βάση την απόφαση αυτή, να έχει πιθανότητες νομικής βασιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση αυτή, για μία ακόμα φορά, κρατά σε ομηρία ανθρώπους, οι οποίοι πίστεψαν στους λαγούς και τα πετραχήλια που έταξε. Μπορεί, για να αποφύγει τις ευθύνες της, να ρίχνει το ανάθεμα σε όλους τους προηγούμενους, κατά την προσφιλή της τακτική, εδώ, όμως, ο υπαίτιος είναι αποκλειστικά και μόνο ένας και είναι η παρούσα κυβέρνηση. Όχι μονάχα επειδή έταξε μονιμοποιήσεις, αλλά επειδή δεν είπε ούτε τώρα την αλήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και την πληρωμή τους, για εργασία που έχουν ήδη παράσχει. Οι της κυβέρνησης, όμως, συνεχίζουν να πληρώνονται κανονικά. Και μάλιστα προκαταβολικά.

Πηγή: marketnews.gr