Όπλα στη φαρέτρα μας για τα «κόκκινα» δάνεια

Category: Αρθρογραφία, Νέα

Άρθρο της Σοφίας Νικολάου στο in.gr στις 05/04/2018:

Οι τράπεζες αρχίζουν να δίνουν πολλές επιλογές στους δανειολήπτες. Θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε και την ανταλλαγή του ενυπόθηκου ακινήτου με την διαγραφή μέρους, ή ακόμα και ολόκληρης της οφειλής.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μία έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα, κυρίως από τα τμήματα που ασχολούνται με τη διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων των πελατών τους.

Πλείστες περιπτώσεις δανειοληπτών – κυρίως επιχειρηματικών δανείων – ακόμα κι αν εξυπηρετούν με κάποιο τρόπο τις υποχρεώσεις τους, καλούνται να προβούν σε οριστική διευθέτηση, με κυρίαρχο εξασφαλιστικό μέσο την περαιτέρω εγγραφή ή την επέκταση της ήδη υπάρχουσας προσημείωσης. Είναι δεδομένο, συνεπώς, πως είναι προς όφελος του δανειολήπτη να εξετάσει εξονυχιστικά, όχι μονάχα τις επιλογές που του δίνει ο τραπεζικός φορέας, αλλά και την ήδη υπογεγραμμένη – πολλές φορές σε πολύ παρελθοντικό χρόνο – δανειακή σύμβαση.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο να εντοπίζουμε σε αυτές ζητήματα, που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Αλλά, όπως είπαμε, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις επιλογές που μας δίνονται. Μία από αυτές, η οποία, όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχει ιδιαίτερη απήχηση στην χώρα μας, αλλά φαίνεται πως θα κερδίσει έδαφος, ιδιαίτερα μετά την επιτυχή εφαρμογή της στη γείτονα Κύπρο, είναι η ανταλλαγή του ενυπόθηκου ακινήτου με την διαγραφή μέρους, ή ακόμα και ολόκληρης της οφειλής.

Είναι αλήθεια πως στην Κύπρο η επιλογή αυτή συνοδεύτηκε με θεσμικό περίβλημα, χορηγώντας στους ενδιαφερόμενους και φορολογικά κίνητρα, κάτι που, τουλάχιστον προς ώρας δεν φαίνεται στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Σε περιόδους, όμως, σκληρής οικονομικής ύφεσης και με τον κίνδυνο του πλειστηριασμού να ελλοχεύει επικίνδυνα, είναι, φρονώ, οι συνθήκες κατάλληλες, τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις όπου τα ακίνητα δεν χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, να ενταχθεί και το όπλο αυτό στη φαρέτρα των διαπραγματευόμενων δανειοληπτών.

Το ευμενές του σεναρίου είναι πως στην περίπτωση της «ανταλλαγής» υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής ακόμα και ολόκληρου του χρέους.

Οπότε, ας το έχουμε στα υπ’ όψιν…

 

Πηγή: in.gr